23-09-2021 - Kl. 14:00
Foredrag med Pastor Erling Bjerrum fra Abild, fortæller om Caminoen i Spanien kl. 14.00

23-09-2021

Foredrag med Pastor Erling Bjerrum fra Abild, fortæller om Caminoen i Spanien kl. 14.00
18-11-2021 - Kl. 14:00
”Ældre Sagen ” Foredrag med Jens Andresen , Sydslesvig,
tilmelding til Peter Hansen, tlf.42438570, senest d.11.11.21 . kl. 14.00

18-11-2021

”Ældre Sagen ” Foredrag med Jens Andresen , Sydslesvig,
tilmelding til Peter Hansen, tlf.42438570, senest d.11.11.21 . kl. 14.00