Dato/klokkeslæt
15. februar 2024
14:00 - 16:00

Årsmøde/Generalforsamling Center RoyalC.R. Indkaldelse arsmode 2024[416]

Afholder sit 30. årsmøde 

Torsdag 15 februar 2024, klokken 14 på Centeret 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Velkomst

Valg af dirigent

Valg af 3 stemmetællere

Formandens beretning

Regnskab fremlægges

Budget

Indkomne forslag: Vedtægtsændring i § 11, annonce i Ugeavisen slettes.

Valg til bestyrelse: På valg er: Birthe Kragh Sørensen

Svend Aage Nielsen

Valg af 2 suppleanter: Pt. Reimer Post og Harry Sørensen

Valg af 2 revisorer: Pt. Reimer Post og Frede Gotthardsen

Valg af 2 revisorsuppleanter: Pt. Finn Eskildsen og Erik Jensen

Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal skriftligt indsendes til formanden, Birthe Kragh Sørensen, Mølleparken 65, 6240 Løgumkloster.

Email: birthe.kraghs@gmail.com, senest 8 dage før mødet.