Dato/klokkeslæt
13. april 2023
14:00 - 16:00

Danske Seniorer Løgumkloster v/ Erik Jensen (formand) tlf: 4022 2771
af 30. juni 2020 Ved Møllen 1, 6240 Løgumkloster Email:. Erikjensen6240@gmail.com
Danske seniorer Løgumklosters Bank konto. Reg nr. 9824 kontonr. 4170077852

Danske seniorer Løgumkloster

Af 30 juni 2020

Vi hjælper hinanden

Torsdag den 13. april er der foredrag om
Demens på Center Royale.

Torsdag den 13. april kl. 14.00 kommer Demens koordinator

Heidi Bøgelund Clausen og fortæller om Tønders kommunes
Demensinitiativer. Og holder et oplæg omkring Demens.

Demensformer, udredning og behandling.

Heidi Bøgelund Clausen redegør for Kommunens tilbud.

Til borger med demens.

Tilmelding senest d. 11/4.: Erik Jensen modtager tilmelding

på mail:
erikjensen6240@gmail.com tlf. 40222771 mellem kl.8.00 og
10.00. Det for medlemmer og ikke medlemmer er også velkommen.

Prisen er 65 kr. inc. kaffe og kage.

Vi håber at så mange, som muligt møder op.